HCC Virtual Patient

SCHOLA LUDUS

Gamifikace vzdělávacího procesu

Projekt HCC-VP.COM představuje sérii kazuistik virtuálních pacientů s karcinomem jater. Interaktivní vzdělávací obsah byl vytvořen pro účely celoživotního vzdělávání lékařů především v oboru onkologie a míří na rozvoj kompetencí v oblasti klinického rozvažování. Tento mezinárodní projekt rozšiřuje paletu on-line výukových aktivit zejména pro mladé lékaře o prvky gamifikace v procesu celoživotního vzdělávání.

Profesní vzdělávání

Virtuální pacient představuje interaktivní počítačovou simulaci reálné klinické situace nebo celého případu určenou ke vzdělávání lékařů. Projekt HCC-VP.COM prezentuje kazuistiky v podobě virtuálních pacientů v několika jazykových mutacích, přičemž jde vlastně o seriózní hry, které mohou být vynikajícím doplňkem tradiční formy vzdělávání. Jedná se o určitou gamifikaci vzdělávání usnadňující rozvoj specifických dovedností, jako je klinické uvažování, rozhodování a kritické myšlení. Integrace těchto počítačových simulací do procesu učení byla studenty i pedagogy opakovaně shledána jako velmi prospěšná [1,2,3].

Hepatocelulární karcinom (HCC) je nejčastějším primárním nádorem jater a řadí se mezi nádory s celosvětově vysokou incidencí i mortalitou[4]. Jedná se o jednu z mnoha diagnóz, které vyžadují interdisciplinární spolupráci nejméně dvou lékařských specializací – v tomto projektu se jedná o hepatogastroenterologii a onkologii. Diagnóza je obvykle stanovena v součinnosti hepatologické ambulance (popř. ambulance praktického lékaře) a onkologického centra v úzké spolupráci s radiology a v případě potřeby i s dalšími specialisty. Mezioborová spolupráce je tak zcela nezbytnou podmínkou pro efektivní diagnostiku i léčbu ve všech fázích.

 

[1] Lucero KS et al. J Eur CME 2020; 9(1):1836865; doi: 10.1080/21614083.2020.1836865

[2] Klincova M et al. JMIR Serious Games 2019;7(2):e10155; doi: 10.2196/10155

[3] Schwarz D et al. J Med Internet Res 2013;15(7):e135; doi: 10.2196/jmir.259

[4] Urbánek P, Hříbek P Klinická Onkologie 2020;3(suppl3): 3S34-3S54; doi: 10.14735/amko20203S34.

 

Kontakt a upozornění

Tento projekt vznikl a je provozován díky sponzoringu společnosti Ipsen Pharma s.r.o.

Autorem edukační on-line platformy založené na virtuálních pacientech s prvky vážných her je společnost Institut biostatistiky a analýz, s.r.o. Vzdělávací obsah vznikl na základě smluvního vztahu s autory jednotlivých virtuálních pacientů.

Upozornění

Informace obsažené na tomto webu jsou poskytovány pouze pro informační účely. Žádní uživatelé obsahu tohoto webu by neměli jednat nebo se zdržet jednání na základě zde prezentovaných informací, aniž by si vyžádali příslušnou právní nebo jinou odbornou radu ohledně konkrétních sporných skutečností a okolností. Výslovně se zříkáme veškeré odpovědnosti ve vztahu k činům přijatým nebo nepřijatým na základě informačního obsahu těchto a přímo odkazovaných webových stránek.